Imbros gorge, near Chora Sfakion
#img0090:
Imbros gorge, near Chora Sfakion